Základný výcvik

Momentálne s Estonom cvičíme základnú poslušnosť. V tom, aby Eston poslúchal nám pomáha:

A. návšteva cvičáku Sanedog. Po absolvovaní, čo je už o dva týždne, budeme vedieť nasledovné:D

  1. ku mne (privolanie) - pes si musí sadnúť pred psovoda (cvičiteľa)
  2. k nohe
    • chôdza pri nohe
    • obchádzanie psovoda (cvičiteľa) z pravej strany poza chrbát až kým pes nezaujme polohu v sede pri ľavej nohe
  3. sadni - pes musí zaujať polohu v sede
  4. ľahni - pes musí zaujať polohu v ľahu, z tohto povelu môžeme psa privolať povelom "Ku mne"
  5. zostaň - je to dlhodobé odloženie psa, z toho povelu psa neprivolávame, musíme sa vždy k nemu vrátiť a pochváliť ho