Výcvik

Metodiky*

Poslušnosť: metodika_poslušnosť.pdf (602,8 kB)

Posudzovanie chýb:metodika_posudzovanie_chyb.pdf (229,6 kB)

Povely:metodika_povely.pdf (393,6 kB)

Špeciálne cviky: metodika_specialne_cviky.pdf (153,5 kB)

Stopy: metodika_stopy.pdf (381,2 kB)

 

*prevzaté zo stránky: https://www.nemecky-ovciak.sk/

Národný skúšobný poriadok SVV*

2006NSP.doc (552,5 kB)

Skúška základného minima (ZM)
Skúška všestranného výcviku 1 stupňa (SVV 1)
Skúška všestranného výcviku 2 stupňa (SVV 2)
Skúška všestranného výcviku 3 stupňa (SVV 3)
Skúška psa stopára (SPS)
Skúška psa obranára (SPO)
Skúška základného minima malých plemien (ZMMP)
Skúška psov malých plemien 1 stupňa (SMP 1)
Skúška psov malých plemien 2 stupňa (SMP 2)

 

 

Skúšobný poriadok nemeckého kynologického zväzu (VDH) - platný od 01. 01. 2006*

Skúšobný poriadok SV a WUSV SchH.pdf (450,2 kB)

Dodatok1SP.pdf (75,9 kB)

Skúška BH (doprovodného psa) 
Skúška FPr 1
Skúška FPr 2
Skúška FPr 2
Skúška BH (doprovodného psa)
Skúška SchH A / VPG A
Skúška SchH 1 / VPG 1
Skúška SchH 2 / VPG 2
Skúška SchH 3 / VPG 3
Skúška FH 1
Skúška FH 2

 

Medzinárodný skúšobný poriadok IPO*

IPO.pdf (395,3 kB)

ipo-v.pdf (111,9 kB)

IPOR-poriadok_2006_na_web.pdf (1,6 MB)

Medzinárodná skúška pracovného psa IPO 1
Medzinárodná skúška pracovného psa IPO 2
Medzinárodná skúška pracovného psa IPO 3
Medzinárodná skúška psa stopára IPO-FH
Medzinárodná skúška pracovného psa IPO V

 

Zborník ACZPSR*

ZbornikACZPSR.doc (392 kB)