Povely

Nižšie uvádzame ako vykonávame jednotlivé povely - zvukové a posunkové(teda zatiaľ sa snažíme:)):

1. Základný postoj

Pes sedí pri ľavej noje psovoda tak, aby pozdĺžna os jeho tela bola v smere, v akom stojí psovod. Ramená psa sú v úrovni nôh psovoda. Pes sa o psovoda nesmie opierať alebo byť vo vzdialenosti väčšej ako 30 cm, či prekážať psovodovi v pohybe. Každý cvik poslušnosti začína a končí v základnom postoji.

 

2. K nohe!

Zvuk: k nohe!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda:malý úder ľavou rukou na ľavé stehno

 

3. Sadni!

Zvuk: sadni!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda:malý úder ľavou rukou na ľavé stehno
Posunok, keď je pes pred psovodom:predpažiť pravú ruku do výsky oka dlaňou vpred

 

4. Ľahni!

Zvuk: ľahni!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda:mávnuť ľavou rukou nad hlavou a trupom psa, spredu dozadu
Posunok, keď je pes pred psovodom: pri vzpažení pravou rukou pripažiť predom

 

5. Vstaň!

Zvuk: vstaň!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda:mierne pokrčenie v kolenách
Posunok, keď je pes pred psovodom: zdvihnúť po pás pred seba poloohnutú pravú ruku dlaňou nahor

 

6. Privolanie psa s pripojením alebo sadnutím si k nohe psovoda

Zvuk: ku mne!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda: malý úder ľavou rukou na ľavé stehno
Posunok, keď je pes pred psovodom: upažiť a ľavou rukou

 

7. Stoj!

Zvuk: stoj!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda: ľavou rukou dať dlaňou pred nos psa

 

8. Kladina

Zvuk: Vpred!

 

9. Štekanie psa na povel

Zvuk:štekaj!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda: pravú ruku zohnúť v lakti ku pásu a so vztýčeným ukazovákom trikrát kmitnúť pred očami psa
Posunok, keď je pes pred psovodom: pravú ruku v lakti zohnúť smerom nahor, vztýčiť ukazováčik a trikrát kmitnúť rukou smerom proti psovi

 

10. Plazenie psa

Zvuk: plaz!
Posunok, keď je pes pri nohe psovoda: kmitanie pravou rukou naľavo a napravo pred sebou vo výške bokov