Smútok za Artušom Hali Gali

17.09.2008 18:50

Dnes sme ani vlastným očiam nechceli veriť správe na stránke Estonovho rovesníka, skvelého hafana Artuša Hali Gali. Včera - 16.9. 2008 - skoro ráno Artuš opustil tento svet vo veku 7 mesiacov a prešiel k Dúhovému mostu.  Je nám to veľmi veľmi veľmi ľúto...

—————

Zpět