Štandard

 

Hovawart

Pôvod: Nemecko

Použitie: pracovný pes

Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, dogovité psy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená. 2. sekcia, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 30. 5. 1989

 

Celkový vzhľad: hovavart je mocný, stredne veľký, podlhovastý dlhosrstý pracovný pes. Rozdiel pohlavia je zrejmý podľa tvaru hlavy a stavby tela. Psy musia mať správne vyvinuté semenníky.

Dôležité miery: dĺžka tela dosahuje minimálne 110% výšky v kohútiku.

Povaha a správanie: je ceneným pracovným psom so širokým využitím. Je vyrovnaný a dobromyseľný, má vlohy na obranu, bojovnosť, tvrdosť, stredný temperament a veľmi dobrý čuch. Harmonická telesná stavba a mimoriadna väzba na rodinu robia z neho vynikajúceho sprievodného, strážneho a stopovacieho psa a obranára.

Hlava: mohutná hlava má široké zaoblené čelo. Koža na hlave dobre prilieha. Chrbát nosa je rovný a paralelný s temenom. Chrbát nosa a temeno sú približne rovnako dlhé. Čelový sklon je mierny, ale viditeľný. Silná papuľa sa mierne zužuje z profilu aj zhora, ale nepôsobí ako klin. Pysky dobre priliehajú a sú tmavo pigmentované.

Ňucháč: je silno pigmentovaný, s dobre vyvinutými dierkami.

Oči: sú okrúhle až oválne, nevystupujú, ani nie sú hlboko osadené. Sú tmavo až strednehnedé.

Uši: trojuholníkové ušnice voľne visia a zakrývajú vnútrajšok ucha. Sú nasadené ďaleko od seba, opticky rozširujú hlavu, dosahujú približne do výšky spodnej čeľuste. Predný okraj ucha je asi v polovici medzi okom a výbežkom medzitemennej kosti.

Chrup: úplný, mocný nožnicový zhryz, 42 zubov, kliešťový zhryz sa povoľuje.

Krk: stredne dlhý a mocný.

Hrudník: primeraný k stavbe, široký, hlboký a mohutný.

Chrbát: rovný a pevný, s mierne zošikmenými, nie príliš dlhými krížami.

Chvost: dosahuje pod päty, ale nie až po zem. Podľa nálady je nesený vysoko, mávajúci alebo spustený.

Predné končatiny: rovné a silné s veľmi dobre osvalenými plecami. Lopatky sú dlhé, šikmo uložené. Ramená sú dlhé, dobre priliehajú k hrudníku, takže lakte sú umiestnené dobre pod telom. Záprstia sú primerane zošikmené.

Zadné končatiny: dobre zauhlené, stehná aj predkolenia sú svalnaté. Bedrové kĺby sú zdravé (bez displázie). Päty sú veľmi silné, nízko umiestnené, labky uzavreté a klenuté. Prípadné vlčie pazúriky sa majú odstrániť.

Pohyb: priestranný klus

Koža: po celom tele pevne napnutá, dobre pigmentovaná. pigmentácia viečok, ňucháča, pyskov a vankúšikov zodpovedá sfarbeniu.

Vlastnosti srsti: nápadne pekné osrstenie je zvlnené a kompaktné. Zvlášť vyvinutá je srsť na hrudi, zástavy na končatinách, nohavice a huňatý chvost.

Farba: vyskytujú sa tri farebné varianty: čierny s pálením, čierny a plavý.

Čierny s pálením: osrstenie je čierne a lesklé, farba pálenia stredne plavá. Na hlave začínajú znaky pod chrbtom nosa a dosahujú cez kútiky papule až po znaky na hrdle. Škvrny nad očami sú zreteľné. Znak na hrudi sa skladá z dvoch fľakov ležiacich pri sebe, ktoré môžu byť v strede prepojené. Na predných končatinách pri pohľade zboku siahajú znaky od prstov po záprstia a prebiehajú po vnútornej strane dozadu až po trup. Na zadných končatinách dosahujú znaky takmer po brušnú líniu. Zboku je nad pätou viditeľný iba tenký prúžok. Aj na spodnej strane chvosta je farebný znak. Kresba je všade jasne ohraničená. Malý biely znak na hrudi, ktorý nepresahuje 6 cm, pár bielych chlpov na prstoch a špičke chvosta sa toleruje. Pigmentácia viečok, pyskov, ňucháča a vankúšikov je čierna.

Plavý: stredne plavá „deka“ siaha od ňucháča po koniec chvosta, na končatinách a bruchu je svetlejšia. Malý biely fľak do 6cm, na hrudi, niekoľko bielych chlpov na prstoch a špičke chvosta sa pripúšťa. Pigmentácia viečok, ňucháča, pyskov a vankúšikov je tmavá až čierna.

Čierny: srsť je čierna a lesklá. Malý biely znak na hrudi do 6 cm, niekoľko bielych chlpov na prstoch a špičke chvosta sa pripúšťa. Pigmentácia viečok, ňucháča, pyskov a vankúšikov je čierna.

Veľkosť:

Výška v kohútiku:

  • psy 63–70 cm,
  • sučky 58–65 cm

Hmotnosť: má byť primeraná veľkosti psa, aby sa zachovali pracovné schopnosti.

Chyby: všetky odchýlky od štandardu sú chybou.

Diskvalifikujúce chyby: chyby, ktoré vyraďujú psa z chovu:

          fenotyp ktorý nezodpovedá obrazu plemena,

          opačný pohlavný výraz,

          kvadratická telesná stavba,

          agresívne, bojazlivé, letargické psy a psy, ktoré sa boja streľby,

          chýbajúci čelový sklon,

          vrodená slepota,

          postavené, ružičkové alebo polozlomené uši,

          predhryz, podhryz alebo skrížený zhryz,

          chýbajúce zuby s výnimkou P1 alebo M3,

          chýbajúci kontakt trhákov (premoláre a moláre),

          výrazný lalok,

          príliš úzky alebo súdkovitý hrudník,

          veľmi voľný alebo hrbatý chrbát,

          anomálie chvosta, skrátený alebo skrútený chvost,

          veľmi prestavaný zadok alebo displázia,

          veľmi kučeravá srsť,

          iné farby ako predpisuje štandard, modrosivá, trieslová, hnedá, biela, fľakatá,

          biele znaky s výnimkou hrude,

          sivé alebo hnedé fľaky inde ako predpisuje štandard, podsada prevažne inej farby ako čiernej,

          sivé alebo belavé pálenie,

          červenohnedá farba bez zosvetlenia,

          belavé psy so svetlými ušami,

          plavé psy s bielym pálením,

          psy s bielymi znakmi,

          tmavé až čierne znaky, maska alebo škvrny,

          psy menšie ako predpisuje štandard,

          psy väčšie o viac ako 3 cm.

= informácie prebraté zo stránky: www.skj.sk