Povaha

Hovawart je povahovo veľmi vyrovaný a pokojný.  Je strážcom dvora a preto v prípade potreby dokáže tvrdo zasiahnúť na obranu majiteľa aj jeho majetku. Zbytočne nešteká, preto v prípade, že šteká, je potrebné venovať mu pozornosť. Cudzích ľudí v prítomnosti svojho majiteľa na jeho území nenapadá. Mimo svojho teritória môžu byť priateľskí, ale poväčšinou sú skôr zdržanliví k cudzím osobám. Hovawart miluje svoju rodinu a počas spoločných prechádzok si svoju "svorku" stráži a veľmi rád s ňou trávi všetok svoj čas. Má tiež priateľský vzťah k ostatným zvieratám aj k malým deťom. Samozrejme v tomto prípade ide najmä o výchovu a skúsenosť. Hovawart miluje pohyb a je to nevyčerpateľný zdroj energie. Hovawart má  veľmi dobre vyvinuté vlohy pre pachové práce. Je takisto ľahko cvičiteľný, má vynikajúcu pamäť, je značne pohyblivý a vytrvalý.